Масове суспільство та елітарна людина в концепції Майкла Янга

книга

УДК 821.133.1 – 92 Янг.09 Масове суспільство та елітарна людина в концепції Майкла Янга І. Л. Михайлин, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна mykhailyn@ukr.net Михайлин І. Л. Масове суспільство та елітарна людина в концепції Майкла Янга. Розглянута книжка англійського соціолога й політика Майкла Янга «Піднесення меритократії» (1958). Розкрито концепцію меритократії, влади найбільш достойних як перспективного шляху розвитку людства, але водночас наголошено Читати далі …

ВІДПОВІДЬ РЕЯ БРЕДБЕРІ НА ЗАПИТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК 316.19 (303.723.37) Відповідь Рея Бредбері на запити інформаційного суспільства І. Л. Михайлин, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна mykhailyn@ukr.net Михайлин І. Л. Відповідь Рея Бредбері на запити інформаційного суспільства. «451° за Фаренгейтом» — відповідь на запити інформаційного суспільства. Масове суспільство подане як самознищувальне. Масова людина не здатна зрозуміти своє становище; її порятунок — у веденні її елітарною меншиною. Масову людину Читати далі …

РЕЦЕПТ ПОДОЛАННЯ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ ГЕРМАНА ГЕССЕ «ГРА В БІСЕР»

УДК 821.133.1 – 92 Гессе.09 РЕЦЕПТ ПОДОЛАННЯ МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА В РОМАНІ ГЕРМАНА ГЕССЕ «ГРА В БІСЕР» І. Л. Михайлин, доктор філологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна mykhailyn@ukr.net Романом «Гра в бісер» (1943) Г. Гессе відгукнувся на дискусію європейських інтелектуалів про стосунки масового суспільства та еліти. Роман ніби написаний як відповідь на книжку Х. Ортеги-і-Гассета «Повстання мас»; у ньому зустрічаються гіперпосилання на трактати Читати далі …

Ігор Михайлин. ЖУРНАЛІСТИКА І ЮРБА В КОНЦЕПЦІЇ СЕРЖА МОСКОВІЧІ

Медіакритика Ігор МИХАЙЛИН УДК 070: 271–621 ЖУРНАЛІСТИКА І ЮРБА В КОНЦЕПЦІЇ СЕРЖА МОСКОВІЧІ Розглянуто концепцію маси, юрби та участі журналістики (масової комунікації) у їх створенні. Юрба передбачає рівність членів, яка досягається вирівнюванням по нижньому краю. Юрба — це ірраціональна, непередбачувана, руйнівна й консервативна спільнота людей. Вона легко піддається сугестивному впливові. Юрбі необхідний вождь.

Конференція аспірантів

29 березня відбулася Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Аспіранти кафедри журналістики взяли участь у роботі секції «Проблеми соціальної комунікації: сучасний погляд», яка працювала під керівництвом професора І. Л. Михайлина. Молоді науковці виступили з такими доповідями: «Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями «Українська раса» та «Призначення України»)» ? Юлія Блажеєвська (науковий керівник — доцент О. В. Лаврик), Читати далі …