Конференція аспірантів

29 березня відбулася Підсумкова конференція аспірантів та здобувачів філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Аспіранти кафедри журналістики взяли участь у роботі секції «Проблеми соціальної комунікації: сучасний погляд», яка працювала під керівництвом професора І. Л. Михайлина. Молоді науковці виступили з такими доповідями: «Репрезентація національного характеру в публіцистиці Ю. Липи (за працями «Українська раса» та «Призначення України»)» ? Юлія Блажеєвська (науковий керівник — доцент О. В. Лаврик), «Композиційні структури подорожніх нарисів 1920–30 років, надрукованих в українській журнальній періодиці» ? Тетяна Ковальова (науковий керівник — професор І. Л. Михайлин), «Візуалізація як необхідна умова успішного існування сучасного телебачення» ? Елеонора Бурдіна (науковий керівник — доцент Ю. М. Снурнікова), «Журнал «Красный спорт» в історії спортивної преси УРСР 19230-х років» ? Юлія Сазонова (науковий керівник — професор І. Л. Михайлин). Виступи викликали жваве обговорення. Були висловлені побажання успішної наукової праці і вчасного завершення дисертаційних досліджень.