Відгук на автореферат дисертації Должанської Юлії Вікторівни «Творчість Сергія Мушника в контексті української літератури 1940–80-х років»

Відгук на автореферат дисертації Должанської Юлії Вікторівни «Творчість Сергія Мушника в контексті української літератури 1940–80-х років» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література (Харків, 2014, 20 с.) Сергій Мушник цілком справедливо названий в дисертації Юлії Должанської «автором другого ряду» (с. 2). У великій історії української літературі ХХ століття йому, очевидно, не знайдеться місця. Але Читати далі …

Ігор Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Соломіна Євгена Олександровича «Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма»

Відгук на автореферат дисертації Соломіна Євгена Олександровича «Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Дніпропетровськ, 2014, 17 с.) Історія становлення та розвитку будь-якого обласного телебачення — то науковий пригодницький роман за багатьма дуже цікавими сюжетами та особами. Луганське телебачення сьогодні, крім звичайного інтересу науковців, викликає Читати далі …

Ігор Михайлин. Відзив офіційного опонента на дисертацію Колесникової Анни Юріївни «Творчість Олеся Лупія: тематико-змістові, жанрові та семантико-стильові домінанти»

Відзив офіційного опонента на дисертацію Колесникової Анни Юріївни «Творчість Олеся Лупія: тематико-змістові, жанрові та семантико-стильові домінанти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 — українська література (Луганськ, 2014, 205 с.) Творчість Олеся Лупія — цікава сторінка історії української літератури. Є певна парадоксальність у тому, що досі йому не присвячено окремого монографічного дослідження. Адже він шістдесятник, який блискуче Читати далі …

Ігор Михайлин. Відзив офіційного опонента на дисертацію Веретюк Тетяни Володимирівни «Ігор Муратов: творчість письменника у контексті українського літературного процесу 30—70-х років ХХ століття»

Відзив офіційного опонента на дисертацію Веретюк Тетяни Володимирівни «Ігор Муратов: творчість письменника у контексті українського літературного процесу 30—70-х років ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 — українська література (Харків, 2014, 221 с.) Ігор Муратов — поетичний бренд Харкова. Можливо, не тільки поетичний, але й у цілому — літературний. Насправді універсальних, усебічно обдарованих письменників у Читати далі …

І.Михайлин Відгук на автореферат дисертації Керц Ольги Ігорівни «Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія»

Відгук на автореферат дисертації Керц Ольги Ігорівни «Римо-католицькі мас-медіа незалежної України: контент та аудиторія» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Київ, 2014, 16 с.) Дослідження церковно-релігійної (релігійно-конфесійної) журналістики — важливе завдання науки про соціальні комунікації, оскільки вона повинна скласти повну картину медіа незалежної України. Авторка в історіографічному розділі справедливо Читати далі …