ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня за спеціальністю 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика

ПРОГРАМА АТЕСТАЦІЙНОГО ІСПИТУ для здобувачів першого (бакалаврського) ступеня за спеціальністю 061 Журналістика галузі знань 06 Журналістика