Плагіат і академічна доброчесність у журналістиці та науці: відкрита лекція для магістрантів

26 жовтня 2021 року відбулася відкрита лекція доцента кафедри журналістики Лариси Копилової для студентів 1 курсу магістратури ОПП “Журналістика”. Окрім студентів, на ній були присутні викладачі кафедри журналістики, зокрема проф. Любов Хавкіна, доц. Наталя Нечаєва, доц. Людмила Федорова.

Лекція відбулася в межах викладання навчальної дисципліни “Журналістська освіта і наука” та була присвячена одному з найактуальніших та найпроблемніших питань, пов’язаному з явищами плагіату та академічної доброчесності, зокрема у сферах журналістської та наукової діяльності. Лекторці вдалося органічно поєднати всі основні вектори навчальної розробки питання: юридичний аспект (із наскрізним опереруванням витримками із законів України), історичний аспект (із залученням минулого досвіду резонансних ситуацій відповідного характеру), медійний ракурс (із апелюванням до випадків коректного та некоректного звернення до цієї проблеми в медіа), навчально-науковий ракурс (із акцентуванням специфічних видів порушень у кожній із цих галузей) тощо. Безперечною перевагою лекції було те, що лекторка обгрунтовано показала контраверсійність багатьох розглянутих і дотичних проблем, дивлячись на них усебічно та об’єктивно, говорячи як про випадки й варіанти порушень академічної доброчесності, так і про випадки й варіанти неправдивих і некоректних звинувачень у таких порушеннях. Серед переваг відкритого заняття варто відзначити максимальну присутність студентів і їх активну участь у дискусії; наскрізне унаочнення матеріалу у форматі презентації; актуалізацію знань із дисциплін, які вивчалися більшістю студентів у межах бакалаврату, а також можливого практичного досвіду аудиторії у зіткненні із відповідними питаннями та ситуаціями.

Колеги по кафедрі відзначили свої основні враження від проведеного заняття:

Людмила Федорова: “Тема лекції є дуже актуальною та безперечно важливою для студентів-магістрів та журналістів. Варто відзначити постійну взаємодію Лариси Анатоліївни з аудиторією, що є надзвичайно важливим в умовах онлайн-лекції. Значною перевагою є унаочнення матеріалу у вигляді презентації, що значно сприяло сприйняттю складного матеріалу”.

Любов Хавкіна