Відеорезентація наукової школи кафедри

30.04.2013, Переглядів: 851

 

11 квітня на базі Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка пройшла всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій». Програма конференції передбачала не традиційні виступи з доповідями, а відеопрезентації представниками вищих навчальних закладів здобутків своїх наукових шкіл. Кафедра журналістики Харківського національного університету представила свій відеоролик про історію створення кафедри та її сучасність – наукове життя, навчальний процес та перспективи розвитку:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MBjMDdVtUsE


І. Л. Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Білоус Оксани Михайлівни «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика»

30.04.2013, Переглядів: 4 257

 

Відгук

на автореферат дисертації Білоус Оксани Михайлівни «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Київ, 2013, 20 с.)

 

Актуальність запропонованої до захисту дисертації Оксани Білоус визначається кількома важливими аспектами. Перший з них полягає в тому, що саме регіональна журналістика має велику перспективу розвитку в сучасному світі, де переважають глобальні інформаційні технології. Давно помічено, що в журналістиці діє закон наближення інтересів. У буквальному сенсі це означає те, що новини регіону споживач цінує вище, ніж міжнародні чи навіть загальнонаціональні, бо від цих новин залежить формування його поведінкової моделі. Відтак регіональне телебачення потребує до себе значної уваги з погляду науки про соціальні комунікації. Це гостро відчула Оксана Білоус, обравши для дослідження саме регіональний інформаційний простір. Другий аспект полягає в тому, що здобувачка наукового ступеня розглядає журналістику як потужний чинник виховання, впливу на свідомість молодої людини. Вона не погоджується з нав’язуваною українським журналістам концепцією, що журналістика — це нейтральна інформація, яка не передбачає ні її емоційного забарвленні, ні сугестивних практик. Вона чітко усвідомлює, що молода Українська держава потребує участі журналістики в державному будівництві й що без української журналістики неможливо збудувати українську Україну. Читати далі…


Юрій Хомайко: «Прес-конференція – це можливість знайти гарну тему, поставити гостре запитання, а не «попрацювати диктофоном»

12.04.2013, Переглядів: 557

9 квітня цінним досвідом із студентами поділився Юрій Хомайко, харківський журналіст, театральний і літературний критик, член правління ХОО НСЖУ та експерт регіональних ЗМІ. На майстер-класі також був присутній у ролі модератора заступник голови ХОО НСЖУ, викладач кафедри журналістики Володимир Ревенко.

Лекція стосувалася передусім проблем сучасної української журналістики, а також якості журналістської освіти. За словами гостя, більшість видатних журналістів прийшли у професію вже після отримання іншої освіти та певного життєвого досвіду, але саме у студентів відділення журналістики є можливість поринути в неї усього за 5 років, – звісно, за умови бажання і наполегливістю. Читати далі…


Студенти відділення журналістики взяли участь у науковій конференції

12.04.2013, Переглядів: 585

Виступи 23 студентів відділення журналістики сформували дві з семи секцій VI Регіональної наукової студентської конференції “Світ сучасної філології”, яка відбулася 10 квітня.

Секцією “Сучасна журналістика в контексті соціокомунікаційних процесів” керувала доц. О.В.Лаврик, секцію “Рекламні та іміджеві технології в сучасному медіапросторі” вів доц. М.А.Балаклицький. На секціях виголошували поточні результати роботи над курсовими й дипломними працями студенти 3-5 курсів. Читати далі…


ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

10.04.2013, Переглядів: 1 790

 

УДК 007 : 821.161.2 Гончар + 821.161.2 Шевченко]. 09

І. Л. Михайлин,

доктор філологічних наук, професор,

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА ШЕВЧЕНКІАНА ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

Розглянуто провідні ідеї шевченкіани О. Гончара: закономірність появи Т. Шевченка в українській літературі; вплив біографічних обставин на характер його творчості; наслідки діяльності Т. Шевченка для України як творця національної мови, самосвідомості українського народу та основоположника нової літератури; реалізм і народність у художньому світі О. Гончара; поетика «Кобзаря»; інтернаціоналізм Т. Шевченка.

Ключові слова: О. Гончар, літературна критика, публіцистика, Т. Шевченко, українська література. Читати далі…


Ігор Михайлин. Особистістю стають самостійно

10.04.2013, Переглядів: 576

 

Вища освіта за сутністю своєю – це процес самонавчання за допомогою викладачів, які завоювали право входити в університетську аудиторію своєю попередньою науковою працею. Навчання в університеті розраховане на студентську зрілість, серйозність, поважність. У ньому немає місця для педагогічних підтекстів, прийомів гри, умовностей, які виникають від поправок на різницю у вікові викладача й студента. У вищій освіті визнаються лише партнерські їх стосунки, діалог рівноправних співрозмовників.

Карл Ясперс у праці «Ідея Університету» (1923, 2-е вид., 1946, 3-е вид., 1961) виокремив три типи навчання й виховання, які відповідають різновидам стосунків Учителя й учнів. Читати далі…