Світлана Шкурай. Узаконене право на пропаганду

Пономарев Н. Ф. Стратегии и технологии медиалегитимации власти : монография / Н. Ф. Пономарев — Пермь : Перм. гос. ун-т, 2010. — 192 c. Політична поведінка громадян багато в чому залежить від висвітлення та оцінки діяльності політика чи партії у ЗМІ. Саме тому в Росії пропаганда не тільки допускається та вітається, але й визнається обов’язковою.

Колізія з політичною журналістикою

Колізія з політичною журналістикою Діана Д. Політична журналістика / Діана Дуцик. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. — 138 с. Діана Дуцик у книзі «Політична журналістика» розглянула особливості взаємодії суспільства, влади й медіа. Цей зв?язок, на думку дослідниці, є дуже складним. Вона стверджує, що діалог у сучасному суспільстві, принаймні його публічність, можливий лише за наявності засобів масової інформації, Читати далі …

Журналіст не лише інформує, розважає, але й викриває, роз’яснює, змінює

Сьогодні, згадуючи своє навчання в Каразінському, думаю, що університет—це не лише лекційні і семінарські заняття і все те, чому ми навчились чи не навчились. Ті п’ять років мого життя вмістили в себе і найбільшу кількість прочитаних книжок, і першу роботу, і знайомство з майбутнім чоловіком, і якісь засадничі погляди на життя, і можливість навчатися в Харкові—з його внутрішніми конфліктами, історією Читати далі …

Ігор Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Соломіна Євгена Олександровича «Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма»

Відгук на автореферат дисертації Соломіна Євгена Олександровича «Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Дніпропетровськ, 2014, 17 с.) Історія становлення та розвитку будь-якого обласного телебачення — то науковий пригодницький роман за багатьма дуже цікавими сюжетами та особами. Луганське телебачення сьогодні, крім звичайного інтересу науковців, викликає Читати далі …

Прошло время, и у меня начало получаться…

Я попала в настоящую редакцию ещё на первом курсе отделения журналистики. Мне повезло. После одного из тренингов группу из нескольких студентов университета, в которой была и я, распределили в “МедиаПорт” – попробовать свои знания на практике. Прошло больше семи лет, но с тех пор я из “МедиаПорта” не ухожу.Сначала я бегала в ЦОС МВД за “оперативкой”. Ездила на метро за Читати далі …