Наукові знахідки у форматі курсових робіт презентували магістри ОПП «Журналістика» денної форми навчання

4 червня 2021 року магістри 1 курсу денної форми навчання, які вчаться на ОПП «Журналістика», презентували результати своїх річних наукових пошуків і знахідок, здійснених у межах виконання курсових робіт та навчання в наукових семінарах, якими керували професор Любов Хавкіна, старші викладачі Лариса Копилова та Людмила Федорова.

Наукові пошуки студентів 3 курсу ОПП «Журналістика»: захист курсових робіт

3 червня 2021 року в онлайн-режимі відбувся захист курсових робіт бакалаврантів ОПП «Журналістика» кафедри журналістики. Студенти презентували результати своїх наукових пошуків, здійснених у межах роботи в наукових семінарах (наукові керівники – професор Максим Балаклицький, доцент Ольга Полумисна, старший викладач Олександра Драчова). Тематика робіт виявилася найрізноманітнішою і відбивала науково-практичні, професійні та довколопрофесійні зацікавлення авторів.

Останній іспит бакалаврату: складання атестаційного іспиту студентами денного відділення ОПП «Журналістика»

31 травня та 1 червня 2021 року цьогорічна робота атестаційної комісії кафедри журналістики розпочалася з атестаційних іспитів бакалаврантів денної форми навчання. 14 студентів, які успішно засвоїли бакалаврську освітню програму, мали змогу вже на підсумковому іспиті продемонструвати здобуті знання та компетентності, журналістське мислення, креативність у підходах до вирішення професійних завдань.