Відкрите онлайн-заняття з курсу «Журналістське розслідування»

27 квітня 2021 року старший викладач кафедри журналістики Неоніла Борисівна Калашник провела відкриту лекцію з курсу «Журналістське розслідування» на тему «Фактчек як формат журналістського розслідування» для студентів 1 курсу магістратури. На відкритому занятті були присутні також колеги з кафедри журналістики, зокрема проф. Хавкіна Л. М., доц. Нечаєва Н. В., ст. викл. Копилова Л. А., ст. викл. Федорова Л. І.

Тематика фактчекінгу є на сьогодні максимально трендовою в медіапросторі та актуальною для розкриття у студентській аудиторії, тож була доречно залучена лекторкою до вивчення дисципліни «Журналістське розслідування». Лекція була максимально унаочнена слайдами. Протягом заняття підтримувався контакт з аудиторією, студенти відповідали на запитання, висловлювали свою думку, аналізували приклади. Залученість аудиторії була важливою перевагою заняття, оскільки формат онлайн-діалогу завжди є непростим для викладача і вимагає інакшого темпу. У цілому заняття відбулося успішно, з урахуванням вимог і особливостей онлайн-формату та актуальних тенденцій медіагалузі.

Присутні на відкритій лекції колеги висловили свої думки і враження щодо проведеного заняття:

Доц. Нечаєва Н. В.: “Лекція “Фактчек як формат журналістського розслідування” пані Неоніли Калашник становила збалансоване поєднання класичної теоретичної лекції, бесіди на задану тему з елементами мозкового штурму. Презентація до занятия чітко і послідовно ілюструвала основні теоретичні і практичні положення матеріалу лекції, кожен кадр презентації докладно коментувався лектором. Залученість аудиторії до обговорення контенту презентації посилювало усвідомлення, засвоювання теорії, спонукало студентів переосмислювати логіку роботи фактчекерів. Лекція була теоретично і практично збалансована, викладач мав постійний зв’язок з аудиторією. В цілому можемо сказати, що заняття було проведене на високому рівні, засвідчило педагогічну майстерність пані Неоніли Калашник”.

Ст. викл. Копилова Л. А.: “Лекція мала теоретичний характер, з великою кількістю ілюстративного матеріалу (презентація). Студенти були активними, максимально уважно і критично ставилися до лекційного заняття.
Загалом лекція пройшла на достатньому рівні. Однак не вистачало прикладів із соціальних мереж як сучасної площини для журналістського розслідування, поширення фейків та їх виявлення”

Ст. викл. Федорова Л. І.: “Відкрита лекція Неоніли Борисівни Калашник проведена на високому рівні. Фактчек є складною та дуже важливою темою для журналістів, та є логічною складовою журналістського розслідування. Заслуговує увагу те, що викладачка весь теоретичний матеріал унаочнила у вигляді презентації. Було багато ілюстративного матеріалу, який покращує сприйняття інформації. Відбувалася постійна співпраця з аудиторією”.

Любов Хавкіна