Аспіранти кафедри журналістики взяли участь у науковій конференції викладачів, аспірантів та співробітників філологічного факультету

8 квітня 2021 р. відбулася традиційна щорічна наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників філологічного факультету. Через карантинні умови цього року вона проходила онлайн на платформі Zoom. Кафедру журналістики представили троє аспірантів денної та заочної форми 3-го року навчання, виступивши з доповідями та презентаціями за результатами проведених досліджень.

У роботі секції 1 «Митець – текст – культурний простір» взяла участь Олена Колачинська із доповіддю на тему «Роль медіа у формуванні консьюмерського руху в українському суспільстві». У секції 2 «Слово – мова – текст» виступили Євгенія Литвишко із доповіддю «Прийоми маніпуляцій аксіологічною одиницею “Здоров’я” в газетному тексті (на матеріалі газети “Дзеркало тижня”, 2021 р.)» та Артур Рязанов із доповіддю «Інформаційна концепція мема».

Конференція дала можливість обмінятися думками та інформацією, почути питання колег, зокрема із поглядом на проблему з позиції філологічної науки, – апробувавши проміжні результати своїх досліджень, які проводяться в межах обраних дисертаційних тем.

Любов Хавкіна