Програма фахового випробування для здобуття ступеня доктора філософії з журналістики за третім (освітньо-науковим) рівнем