Навчальний план підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем з галузі знань 06 Журналістика