Відзив на автореферат дисертації Новик Ольги Петрівни

  Відзив на автореферат дисертації Новик Ольги Петрівни «Барокові традиції в літературі українського романтизму» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із спеціальності 10.01.01 – українська література (Київ, 2013, 32 с.) Зіставлення літератури двох епох, своєрідний внутрішній компаративізм, який називається вивченням традиції, – продуктивний шлях дослідження історії літератури, що дає можливість вияскравити її тяглість, показати коріння й джерела різноманітних художньо-естетичних явищ, Читати далі …

Відгук на автореферат дисертації Дроздової Альони Василівни

Відгук на автореферат дисертації Дроздової Альони Василівни «Авторське редагування художнього твору в параметрах соціального простору і соціального часу: творча лабораторія Олеся Гончара» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (Запоріжжя, 2012, 20 с.) Робота класика над текстами своїх творів – то богонатхненний процес пошуку найбільш точного слова, яке обов’язково Читати далі …

Відзив офіційного опонента на дисертацію Куцевол Ольги Вікторівни

Відзив офіційного опонента на дисертацію Куцевол Ольги Вікторівни «Творчість Юрія Шовкопляса і соцреалістичний канон в українській літературі 30–60-х рр. ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 – українська література

Відгук на автореферат дисертації Вільчинського Олександра Казимировича

Відгук на автореферат дисертації Вільчинського Олександра Казимировича «Преса Тернопільщини 1985–1991 років: структурно-змістовий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (Київ, 2012, 16 с.)

Відгук на автореферат дисертації Борця Андрія Анатолійовича

Відгук на автореферат дисертації Борця Андрія Анатолійовича «Публіцистика Петра Стебницького: проблема держави та нації» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (Київ, 2012, 20 с.)