І. Л. Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Білоус Оксани Михайлівни «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика»

  Відгук на автореферат дисертації Білоус Оксани Михайлівни «Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Київ, 2013, 20 с.)   Актуальність запропонованої до захисту дисертації Оксани Білоус визначається кількома важливими аспектами. Перший з них полягає в тому, що саме регіональна журналістика Читати далі …

І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Лучука Івана Володимировича «Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики»

Відзив на автореферат дисертації Лучука Івана Володимировича «Мистецтво поетичне в дискурсі української лірики та письменницької критики» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із спеціальності 10.01.01 – українська література (Львів, 2013, 40 с.) Актуальність теми докторської дисертації І. В. Лучука полягає в тому, що в українській поезії за час її існування нагромадилася велика кількість різноманітних висловлювань, думок і поглядів, у яких поезія Читати далі …

І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Теремка Василя Івановича «Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій»

Відзив на автореферат дисертації Теремка Василя Івановича «Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій» на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій із спеціальності 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування (Київ, 2013, 40 с.)   Сучасна книга (в тому числі й українська) поставлена перед численними викликами, або, сказати суворіше й правдивіше, то й загрозами, пов’язаними з численними суспільними Читати далі …

І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Неживого Олексія Івановича

                                                           Відзив на автореферат дисертації Неживого Олексія Івановича «Наукова біографія і творча спадщина Григора Тютюнника: джерелознавча і текстологічна проблематика» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із спеціальності 10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія (Львів, 2013, 30 с.)   Місце Олексія Неживого в українському літературознавстві вже давно визначене його книжками й участю в публікаторській репрезентації українських письменників Донбасу й Григора Читати далі …

І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Пухонської Оксани Ярославівни

  Відзив на автореферат дисертації Пухонської Оксани Ярославівни «Інтертекстуальність української поезії початку ХХІ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 – українська література (Київ, 2013, 20 с.) У межах кола знань, окреслених назвою спеціальності «українська література», істотним чином історія літератури переважає над літературною критикою. І це зрозуміло: приємніше й спокійніше працювати над предметом, який апробовано опрацьований, Читати далі …