І.Л. Михайлин Відзив офіційного опонента на дисертацію Одінцової Майї Іванівни «Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект»

Відзив офіційного опонента на дисертацію Одінцової Майї Іванівни «Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій із спеціальності 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (Київ, 2014, 261 с.) Творча спадщина Бориса Грінченка різноманітна й багатогранна. Зовсім не можна сказати, що вона не ставала раніше предметом наукового дослідження. Понад Читати далі …

І.Л.Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Шайди Наталії Костянтинівни «Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського радіоканалу ?Культура? і львівського обласного радіо — (2003—2011 рр.)»

Відгук на автореферат дисертації Шайди Наталії Костянтинівни «Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського радіоканалу Культура і львівського обласного радіо — (2003—2011 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Дніпропетровськ, 2014, 20 с.)   У сучасній теорії масової комунікації неодноразово робилися спроби доповнити знамениту книгу Ф. Сіберта, Т. Петерсона та Читати далі …

Мережеві християнські видання в медіапросторі України: структурно-функціональні та типологічні особливості

Відгук на автореферат дисертації С.А. Козиряцької „Мережеві християнські видання в медіапросторі України: структурно-функціональні та типологічні особливості”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

І. Л. Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Хаджі Мухаммада Хідера Мавлуда «Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії»

Відгук на автореферат дисертації Хаджі Мухаммада Хідера Мавлуда «Преса України та Іракського Курдистану в перехідний період становлення демократії» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Запоріжжя, 2013, 18 с.) Компаративістика, широко розвинена в літературознавстві, про що свідчить існування окремих кафедр до назв яких увіходить цей термін, робить лише перші кроки в науці Читати далі …

І. Л. Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Полякової Анастасії Ігорівни «Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків „Кореспондент”, „Український тиждень”, „Фокус”, „Главред”)»

Відгук на автореферат дисертації Полякової Анастасії Ігорівни «Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків „Кореспондент”, „Український тиждень”, „Фокус”, „Главред”)» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Київ, 2013, 18 с.) Журналістика як соціокультурний феномен висвітлює всі сфери життя суспільства й таким чином бере в них участь. Актуалізація релігійної тематики пов’язана передусім Читати далі …