Ігор Михайлин. Правда на ринку ідей

Ігор Михайлин. Правда на ринку ідей Саме так. У нашому посттоталітарному суспільстві правда опинилася на ринку ідей. І виявилася віч-на-віч з брехнею, одягненою в шати інсинуацій, фальсифікацій і псевдонаукових, ідеологічно заангажованих концепцій. І марно сподіватися, що вона переможе сама по собі, лише тому, що вона — правда. Її необхідно боронити, утверджувати. А для цього потрібні лицарі. Одним з них і Читати далі …

Ігор Михайлин. Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі

Балаклицький М. А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991–2010 років : монографія / Максим Балаклицький. –– Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2011. –– 379 с. Історично журналістика виникла як протестантський проект. Вона була неможливою в суспільстві, де встановлена монополія на Істину, особистість живе в замкнутому просторі світоглядного канону, а її пізнавальні можливості заблоковані. Реформація усунула монополію церкви на правду та єдино вірне витлумачення й розуміння Читати далі …

Ігор Михайлин. ЧИ Є ПУБЛІЦИСТИКА ЖУРНАЛІСТИКОЮ?

ЧИ Є ПУБЛІЦИСТИКА ЖУРНАЛІСТИКОЮ? Ігор Михайлин Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Майдан Свободи, 4, 61022, Харків, Україна E-mail: mykhailyn@ukr.net Спростовано концепцію «Публіцистика — це не журналістика» у чотирьох аспектах: онтологічному, гносеологічному, історичному й політичному. Встановлено, що публіцистика виконує гносеологічну функцію — пізнавати дійсність у світлі авторського ідеалу. Суб’єктивне забарвлення, висловлення в ній оцінок і думок не перешкоджає їй надавати споживачам Читати далі …

Ігор Михайлин. Таємниці психології творчості Івана Багряного

Людмила Михида. Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії. Мала проза: монографія. — К. : Укр. пріоритет, 2014. У нас мало пишеться робіт з психології творчості. І це зрозуміло. Більшість іде шляхом найменшого опору, шляхетна меншість шукає можливості сказати своє нове слово про літературу й добре вивчених письменників. Багряний, хоча й увійшов у суспільну свідомість пострадянських українців лише два – два з половиною десятиліття Читати далі …

Ігор Михайлин. Історія журналістики та проблеми її вивчення. Уроки одного підручника

  Срібняк І. Історія журналістики (ХVII – ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Срібняк. — К. : ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. — 304 с. Історія журналістики — надскладна галузь гуманітарного знання. Вона ширша за політичну історію, історію літератури, літературної критики, публіцистики, історію ідей і технологій. Вона всі ці історії включає в себе.