Хавкіна Любов Марківна

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри Наукові інтереси: соціальні комунікації, прикладні соціально-комунікаційні технології, іміджелогія, рекламна діяльність, журналістика. Контактна інформація: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 11-11, 707-52-30, l.m.khavkina@karazin.ua ; посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar: 1. https://www.researchgate.net/profile/Khavkina_Lubov 2.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9__CHQ8AAAAJ&view_op=list_works  

Михайлин Ігор Леонідович

Доктор філологічних наук, професор. Наукові інтереси: теорія журналістики, історія української журналістики, літературна критика, літературна Харківщина. Контактна інформація: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 11-11, 707-52-30, тел. 097-398-09-23; 066-37-45-028. E-mail.: mykhailyn@ukr.net Перелік курсів, що викладаються в поточному навчальному році:

Балаклицький Максим Анатолійович

Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент Наукові інтереси: соціальні комунікації, медіа, історія медій, комунікаційні технології, фотожурналістика, тележурналістика, менеджмент ЗМІ, релігійні комунікації Контактна інформація: 61022, Харків, майдан Свободи 4, ауд. 11-11, телефони 093-408-73-13, 057-707-52-30. E-mail: m.balaklytskyi@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar: 1.https://www.researchgate.net/profile/Maksym_Balaklytskyi 2.https://scholar.google.com.ua/citations?user=wQm__O4AAAAJ&hl=uk

Нечаєва Наталя Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент Наукові інтереси: психологія журналістики, медіакультура, журналістика конфлікту Контактна інформація: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 11-11, 707-52-30, n.v.nechaeva@karazin.ua Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar: 1.https://scholar.google.com.ua/citations?user=_B2f510AAAAJ&hl=uk&authuser=1 2.https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Nechaeva