Хавкіна Любов Марківна

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри Наукові інтереси: соціальні комунікації, прикладні соціально-комунікаційні технології, іміджелогія, рекламна діяльність, журналістика. Контактна інформація: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 11-11, 707-52-30, l.m.khavkina@karazin.ua ; посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar: 1. https://www.researchgate.net/profile/Khavkina_Lubov 2.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9__CHQ8AAAAJ&view_op=list_works