І.Л. Михайлин Відзив офіційного опонента на дисертацію Одінцової Майї Іванівни «Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект»

Відзив офіційного опонента на дисертацію Одінцової Майї Іванівни «Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: редакційно-видавничий аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій із спеціальності 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування (Київ, 2014, 261 с.) Творча спадщина Бориса Грінченка різноманітна й багатогранна. Зовсім не можна сказати, що вона не ставала раніше предметом наукового дослідження. Понад Читати далі …

«Проблемы сиротства в Украине нет!»

Об этом сообщил Роман Марабян, главный врач Харьковского областного специализированного дома ребенка №1, когда мы посетили учреждение по адресу Маршала Рыбалко, 9. Он подробно ввел нас в тему обездоленных детей, рассказав об особенностях данного вопроса в Украине и за рубежом. В данное время в Украине количество детей от 0 до 18 лет, называемых сиротами, составляет 13-14 тысяч. Примерно у половины Читати далі …

І.Л.Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Шайди Наталії Костянтинівни «Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського радіоканалу ?Культура? і львівського обласного радіо — (2003—2011 рр.)»

Відгук на автореферат дисертації Шайди Наталії Костянтинівни «Формування української національної ідентичності засобами ефірної комунікації (на матеріалах всеукраїнського радіоканалу Культура і львівського обласного радіо — (2003—2011 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 — теорія та історія журналістики (Дніпропетровськ, 2014, 20 с.)   У сучасній теорії масової комунікації неодноразово робилися спроби доповнити знамениту книгу Ф. Сіберта, Т. Петерсона та Читати далі …

Руслан Кухарчук: «Як стати медіа магнатом. Короткий курс»

27 лютого зі студентами другого курсу відділення журналістики в рамках всеукраїнського медіатуру університетами України зустрівся Руслан Кухарчук – президент Асоціації журналістів «Новомедіа».

Вийшла в світ книжка професора Ігоря Михайлина

Вийшла в світ книжка професора Ігоря Михайлина: Про Шевченка і не тільки : Наукові розвідки, есеї / Ігор Михайлин. — Х. : Майдан, 2014. — 268 с. У книзі зібрані шевченкознавчі студії, написані понад два десятиліття тому і зовсім нещодавно. У багатьох з них переглянуті радянські стереотипи сприйняття Шевченкової творчості, висвітлене широке коло проблем художньої філософії Т. Шевченка та його поетики. Цікаву інтерпретацію Читати далі …