Феномен освіти як каналу соціальної комунікації

23.03.2012, Переглядів: 1 733

1 березня 2012 року на кафедрі журналістики відбувся науковий семінар, на якому з доповіддю «Феномен освіти як каналу соціальної комунікації: з досвіду викладання навчальної дисципліни „Теорія та історія соціальних комунікацій”» виступила доцент Т. В. Казакова. Основні тез доповіді:

– Каналів соціальної комунікації багато. Студенти не готові сприймати соціальну комунікацію масштабно, бачити її поза журналістикою. Вони виявляють опір до надання їм фундаментальних знань і маніакально прагнуть лише практики. Тому я формую частину курсу як макромайстерню, у якій вони пишуть багато текстів, а на практичних заняттях відбувається їх розгляд і аналіз. Студентів приваблює можливість бути прочитаними, оціненими. Виявляється, що їм цього бракує, що їм цього недодають спеціальні дисципліни, спрямовані на навчання ремеслу, і творчі майстерні. Але на кожному курсі була меншість, яка прагнула отримати глибокі теоретичні знання і яким ця метушня більшості з текстами здавалася недоцільною й невиправданою. Читати далі…


Відгук на автореферат дисертації Лисенко Лесі Іванівни

23.03.2012, Переглядів: 8 467

Відгук

на автореферат дисертації Лисенко Лесі Іванівни «Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства» на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики (Київ, 2012, 18 с.)

Дослідження творчості провідних українських публіцистів – священний обов’язок нашої науки про журналістику. Євген Сверстюк, безумовно, належить до числа українських інтелектуалів світового масштабу, що й виправдовує звертання до його спадщини, про яку можна написати не одну кандидатську дисертацію. Творчість українських публіцистів, на жаль, ще досліджується недостатньо повно й вичерпно. Не є винятком у цьому сенсі і Є. Сверстюк. Наскільки нам відомо, він не здобувся жодного разу на монографічне дослідження, а всі присвячені йому праці, обмежуються рецензіями на його книжки та ювілейними статтями. Л. Лисенко вперше поставила цього видатного публіциста в центр свого дослідження, і в цьому полягає актуальність її наукового дослідження. Читати далі…


Відзив на автореферат дисертації Ткаченко Дани Анатоліївни

23.03.2012, Переглядів: 5 428

Відзив

на автореферат дисертації Ткаченко Дани Анатоліївни

«Василь Симоненко: еволюція стилю і рух тексту»

на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 – українська література (Київ, 2012, 21 с.)

Унікальність дисертаційного дослідження Дани Ткаченко полягає в тому, що постало воно з практичної (ужиткової) роботи авторки над упорядкуванням «Вибраних творів» Василя Симоненка для видавництва «Смолоскип», яке вийшло в світ 2010 року. Власне, ця праця підказала тему й щедро надала матеріал для вивчення, забезпечила авторку вибором такого аспекту дослідження, який надав її дисертації безсумнівної наукової актуальності й дослідницької свіжості. Читати далі…


Інформаційний простір та його теоретична модель

23.03.2012, Переглядів: 977

20 березня 2012 року на кафедрі журналістики відбулася відкрита лекція для студентів четвертого курсу доцента А. І. Яроха «Інформаційний простір і ЗМІ: теоретична модель» з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні та комунікативні системи». У процесі викладу були висвітлені такі питання, як сутність інформаційного простору, складники інформаційного простору та місце журналістики в ньому, функціонування громадської думки в інформаційному просторі, громадянське суспільство та інформаційний простір. Читати далі…


Честь і гідність людини потрібно захищати

23.03.2012, Переглядів: 1 405

21 березня 2012 року на третьому курсі спеціальності «Журналістика» кандидат філологічних наук, старший викладач О. С. Хмель прочитала відкриту лекцію на тему «Правова основа захисту честі й гідності людини» з навчального предмета «Журналістська деонтологія».

У лекції були висвітлені такі аспекти теми: юридичне значення понять «дифамація», «наклеп», «образа»; термін «оціночне судження»: виникнення, застосування на практиці; захист честі, гідності, ділової репутації в межах цивільного процесу; поняття «злого умислу» в цивільних процесах з дифамації; моральна шкода; дифамація: можливості досудового розв’язання конфлікту. Читати далі…


Про роботу секції «Журналістика» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (обласний рівень)

21.02.2012, Переглядів: 3 593

28 січня 2012 року у приміщенні кафедри журналістики відбувся третій, заключний етап оцінювання секції «Журналістика» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (обласний рівень). Членами журі виступили професор кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна Л. М. Хавкіна (голова секції) та доцент кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна О. В. Лаврик. Читати далі…