Ігор Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Повар Марини Григорівни «Творчість Івана Виргана в українському літературному контексті 30–60-х років ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література (Харків, 2015, 20 с.)

Відгук на автореферат дисертації Повар Марини Григорівни «Творчість Івана Виргана в українському літературному контексті 30–60-х років ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література (Харків, 2015, 20 с.) Особа Івана Виргана засвідчувала високий художній рівень української літератури в Харкові. Власне, засвідчувала те, що Харків зберігає за собою роль інтелектуальної столиці України, бо Іван Вирган був Читати далі …

Ігор Михайлин. Авторам фільму вдалося глибоко пройнятися духом гітарного мистецтва

21 березня 2015 року в переповненому Малому залі Харківського національного університету мистецтв імені І. Котляревського (консерваторії) відбувся прем’єрний показ документального фільму «Володимир Доценко: Учитель». Автор фільму — магістрант спеціальності «Журналістика» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Валерія Лавська, яка створювала його під керівництвом доцента кафедри журналістики цього ж університету Тетяни Казакової.

Ігор Михайлин. Історія журналістики та проблеми її вивчення. Уроки одного підручника

  Срібняк І. Історія журналістики (ХVII – ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ігор Срібняк. — К. : ВПЦ НаУКМА, Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. — 304 с. Історія журналістики — надскладна галузь гуманітарного знання. Вона ширша за політичну історію, історію літератури, літературної критики, публіцистики, історію ідей і технологій. Вона всі ці історії включає в себе.

Ігор Михайлин. Відгук на автореферат дисертації Денисевич Олени Вікторівни «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців»

Відгук на автореферат дисертації Денисевич Олени Вікторівни «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова (Луцьк, 2015, 20 с.) Дисертаційне дослідження Олени Денисевич про рекламу виявилося ужитковим, як і сама реклама. В основу роботи покладений вільний асоціативний експеримент, за допомогою якого авторка з?ясувала особливості мовної діяльності українців Читати далі …

На виході з Каразінського вже мала певний багаж за плечима

Як виявилося, навчання в університеті стало початком продовження навчання. За десять років, що вихором промчали після вручення деканом філфаку Юрієм Безхутрим журналістського диплому, здобуто фах адміністративного менеджера у політехнічному університеті, а також подолана магістратура державного управління у профільному вузі. Наразі пильно приглядаюся до фотографічної майстерності з метою поцупити щось до закапелків пам’яті та вражень.