І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Теремка Василя Івановича «Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій»

14.03.2013, Переглядів: 1 289

Відзив

на автореферат дисертації Теремка Василя Івановича

«Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій»

на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій

із спеціальності 27.00.05 — теорія та історія видавничої справи та редагування (Київ, 2013, 40 с.)

 

Сучасна книга (в тому числі й українська) поставлена перед численними викликами, або, сказати суворіше й правдивіше, то й загрозами, пов’язаними з численними суспільними й технологічними трансформаціями. Усі ці аспекти буття книги й роботу сучасного видавництва охоплює В. І. Теремко в своїй докторській дисертації. Актуальність обраної теми полягає в тому, що українська наука вперше дістала поважну працю з аналізом соціокультурної ситуації (обставин і обстановки), у якій опинилася сьогодні книга, а також з розглядом реальних (а не віртуальних) продуктивних стратегій подолання кризових явищ. Наукова новизна праці В. І. Теремка визначається багатьма аспектами: 1) адаптуванням в українську видавничу науку світових концепцій автора, читача, книги, видавництва; істотним збагаченням цих концепцій на ґрунті українських видавничих практик; 2) доведенням контекстного характеру книжкового виробництва й дискурсивним вивченням цього контексту в оптиці новітніх соціокультурних трансформацій; 3) розглядом книги як синергетичного центру видавничих стратегій, де поєднуються зусилля автора, редактора, дизайнера, читача; 4) запровадженні або істотному уточненні основоположних понять видавничої справи та редагування, як-от: контекстозалежність, сильна книга, деградація друкованої книжки, маневри видавництв у мультимедійність, контент книжкового видання, бібліопсихологія, імпліцитний читач тощо. Читати далі…


Про роботу секції «Журналістика» (наукове відділення філософії та суспільствознавства) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (обласний рівень)

12.02.2013, Переглядів: 854

 

10 лютого 2013 року у приміщенні кафедри журналістики відбувся третій, заключний етап оцінювання секції «Журналістика» Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в Харківській області. Членами журі виступили завідувач, професор кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна Л. М. Хавкіна (голова секції) та доцент кафедри журналістики ХНУ імені В. Н. Каразіна О. В. Лаврик. Читати далі…


І. Л. Михайлин. Відзив на автореферат дисертації Неживого Олексія Івановича

06.02.2013, Переглядів: 1 128

                                                           Відзив на автореферат дисертації Неживого Олексія Івановича «Наукова біографія і творча спадщина Григора Тютюнника: джерелознавча і текстологічна проблематика» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук із спеціальності 10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія (Львів, 2013, 30 с.)

 

Місце Олексія Неживого в українському літературознавстві вже давно визначене його книжками й участю в публікаторській репрезентації українських письменників Донбасу й Григора Тютюнника зокрема. Для присутніх у полі історії української літератури науковців Олексій Неживий вже давно доктор, не за фактом наявності в нього диплома, а за якісним рівнем його доробку й наукової кваліфікації. Запропонована до захисту дисертація має лише формально засвідчити його високий науковий статус, який він вже здобув у філології. Читати далі…


Д. В. Фурсова. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика

01.02.2013, Переглядів: 986

 

Тертычный А. А. Аналитическая журналистика : учебное пособие для вузов / А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2010 . – 352 с.

 

Праця А. А. Тертичного, що вийшла в світ у Москві (Росія) у видавництві «Аспект Пресс», присвячена аналітичній журналістиці. Книга написана науковцем як навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Саме тому вона має специфічну структуру, орієнтовану на активного читача-учня. Читати далі…


Д. В. Фурсова. Розмаїття публікацій журналістського часопису Московського університету

31.01.2013, Переглядів: 627

 


Науковий журнал з фаху «Журналістика» Московського Державного університету імені М. В. Ломоносова – це періодичне видання, що виходить друком один раз на два місяці. «Вестник МГУ» був оснований ще 1946 року, але є виданням, що здатне зацікавити будь-якого фахівця й понині.

Так, весняний номер (березень–квітень) 2012 року «Вісника» містить для журналістів актуальні та корисні матеріали, що стануть у пригоді спеціалісту й закордонних ЗМІ, але надзвичайну користь принесуть саме журналістам з пострадянського простору. Доречно відзначити, що журнал передусім орієнтовано на російських журналістів. Читати далі…


Д. В. Фурсова. Вища освіта як чинник формування сучасного журналіста

31.01.2013, Переглядів: 762

 


У сучасному світі університети як основа вищої освіти дають змогу поєднати освітній процес, тобто процес навчання з науковою та творчою працею. Таким чином, для журналістики цей інститут є важливим чинником та якісного функціонування галузі, адже важко уявити, що дилетант (навіть талановитий) зможе вдало виконувати обов’язки фахівця.

Саме вища освіта формує в людини не тільки міцний комплекс знань, але й той апарат, що допомагає ефективно оперувати такими знаннями, тобто методологічний комплекс праці. Для журналіста, який щоденно працює з великою кількістю різних фактів, з різноманітною за змістом та характером інформацією, необхідною умовою є знання методології. Вища освіта як інститут, що фактично навчає вчитися, дає таке вміння. Крім того, певна задіяність протягом навчання в наукову працю дає журналістові цілу низку вмінь, знань, навиків. Так, наукова праця вчить систематизувати інформацію, розділяти факти за значимістю, бачити першочергове за неважливим, тощо. Саме ці навички допомагають навіть зараз автору створювати не тільки інформаційні тексти, але й наукові статті, тощо. Читати далі…