Литвишко Євгенія Сергіївна

Аспірантка кафедри журналістики

В 2007 році вступила до Донецького національного університету на денне відділення факультету Романо-германської філології, де вивчала англійську та німецьку мову, а також зарубіжну літературу. В 2010 році перевелась в Одеський національний університет імені В. Н. Мєчнікова на тут ж саму спеціальність та продовжила вивчати мови і в 2013 році отримала ступінь магістра за вахом “вчитель англійскої та німецької мови і зарубіжної літератури”. Протягом навчання приймала активну участь в науковому житті університету: відвідувала та приймала участь в студентських конференціях, двічі отримувала можливість проходження мовних курсів в університетах Німеччини.

Під час навчання почала викладати англійську та німецьку мови на курсах. А з 2017 по 2020 працювала на кафедрі журналістики в Одеській національній юридичній академії, де викладала теорію соціальних комунікацій, теорію масових комунікацій, комунікативні технології та вела курс “English Academic Writing”, де знайомила студентів з науковим стилем англійскої мови.

У 2018 році поступила в аспірантуру Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за програмою здобувача вищої освіти з отриманням рівня PhD за спеціальністю “Журналістика”, кафедра журналістики, філологічний факультет.

Основні хоббі: література, подорожі, біг.

Контакти: тел. 0934409996, y.lytvyshko@gmail.com

Лист наукових праць Литвишко Євгенії Сергіївни аспірантки кафедри журналістики філологічного факультету ХНУ імені В.   Н. Каразіна, що засвідчують апробацію результатів дисертації на тему «Ціннісні домінанти поточного моменту в сучасних друкованих медіа України та США (функціонально-комунікативний аспект)»

1.Наукова стаття “Представлення конституційних цінностей у щотижневику “Дзеркало тижня. Україна” (вересень – листопад 2019 р.): типологічний аспект”: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації” https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15104

2. Наукова стаття “Репрезентація цінностей (прийнятих Біллем про права, США) в щоденнику the New York Times (вересень – листопад 2019 р.)”: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія “Соціальні комунікації” https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15129

3. Наукові тези «The role of media in promoting cultural values: analysis on the basis of the USA press (The Washington Post)» прийнято до друку у науковому виданні «Academic and Scientific Challenges in the 21 st Century», Харків, 2019 р.;

4. Наукові тези «Проблеми визначення ключових слів медіатексту» опубліковано у міжнародному науковому виданні «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація» (Одеса, 2019 р.).

5.Тези “Маніпулятивні технології у висвітленні ціннісної домінанти “Безпека” (на прикладі газети “Дзеркало тижня”, 2021)”: “Вплив нових медіа міждисциплінарний підхід” Національний університет «Одеська юридична академія», VIII конференція https://drive.google.com/file/d/1HX81E7QO9XkSxfEnssiK0545cvYUqVIn/view

Виступала на конференціях:

  1. Виступ на VIII міжнародній науково-практичній конференції молодих учених “Вплив нових медіа міждисциплінарний підхід” (23.04.21) з доповіддю на тему: “Маніпулятивні технології у висвітленні ціннісної домінанти “Безпека” (на прикладі газети “Дзеркало тижня”, 2021)”
  2. Виступ на міжнародній науково-практичній конференції Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (20 листопада 2020 року) з доповіддю на тему: “Відображення ціннісної домінанти “Здоров’я” в щотижневику “Дзеркало тижня”в період за липень 2020 року”
  3. Зроблено доповідь на тему «Проблеми визначення ключових слів медіатексту» у рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Паралелі та Контрасти: мова, культура, комунікація (10 червня 2019 р.).