Ціннісні домінанти поточного моменту в сучасних медіа України та США: науково-методичний семінар кафедри з презентацією результатів аспірантського дослідження

12 листопада 2021 року аспірантка кафедри журналістики Євгенія Литвишко презентувала проміжні результати свого дослідження на тему “Ціннісні домінанти поточного моменту в сучасних друкованих медіа України та США (функціонально-комунікативний аспект)” на науково-методичному семінарі. На ньому були присутні викладачі кафедри та аспіранти, які долучилися до фахової дискусії. Детальний виступ, доповнений візуальною презентацією, було присвячено другому, основному, етапу дослідження, пов’язаному із вивченням текстів видань “Дзеркало тижня” (Україна) та “The Washington Post” (США) за допомогою частково автоматизованих кількісно-якісних методів аналізу. У дискусії взяли участь науковий керівник роботи проф. Любов Хавкіна та колеги проф. Максим Балаклицький, доц. Лариса Копилова, доц. Ольга Полумисна, асп. Артур Рязанов та інші. Під час обговорення було відзначено актуальність і вагомість уже отриманих Євгенією Литвишко результатів, а також накреслено нові перспективні ракурси дослідження.

Любов Хавкіна