Д. В. Фурсова. Розмаїття публікацій журналістського часопису Московського університету

 


Науковий журнал з фаху «Журналістика» Московського Державного університету імені М. В. Ломоносова – це періодичне видання, що виходить друком один раз на два місяці. «Вестник МГУ» був оснований ще 1946 року, але є виданням, що здатне зацікавити будь-якого фахівця й понині.

Так, весняний номер (березень–квітень) 2012 року «Вісника» містить для журналістів актуальні та корисні матеріали, що стануть у пригоді спеціалісту й закордонних ЗМІ, але надзвичайну користь принесуть саме журналістам з пострадянського простору. Доречно відзначити, що журнал передусім орієнтовано на російських журналістів.

Журнал поділено на тематичні розділи, серед яких у весняному числі публікаціями було заповнено такі: літературний процес та журналістика, реклама та зв’язки з громадськістю, телебачення та радіо, зарубіжна журналістика та розділ нових наукових робіт під назвою «Ведеться дослідження». Публікації надано до друку викладачами різних університетів СНД, а також працюючими журналістами у вищеназваних географічних рамках.

Головний інтерес викликає редакторський матеріал. Він є чи не головним у номері, тому що присвячений не науковим дослідженням, а розглядові та аналізу сучасних подій. Це матеріал, автором якого є реактор Вісника Я. М. Засурський, професор, доктор філологічних наук, президент факультету журналістики МДУ, присвячений політичним подіям у Європі. Автор статті зіставляє два процеси президентських виборів: у Росії (4 березня 2012 р.) та Франції (22 квітня 2012 р.). Президентські вибори в освітленні ЗМІ Я. М. Засурський глибоко аналізує й критикує позицію журналістів, які ці вибори висвітлювали.

Основна ідея професора – у тому, що увагу має привертати основна сила виборів, а саме – народ. Конструктивної критики зазнали такі ЗМІ, які друкували оплачений агітаційний та рекламний матеріал з політичної тематики, так звану «джинсу». За думкою Я. М. Засурського, ані Франція, ані Росія ще не досягли значного успіху чесності та об’єктивності у питанні висвітлені виборчих кампаній та політичних процесів у цілому. Професор також порівняв європейські виборчі кампанії з аналогічними подіями у США (президентські вибори 6 листопада 2012 р.). Я. М. Засурський звернув увагу на велику кількість піару в цій країні та її вплив на виборчу кампанію, але відзначив і певну толерантність ЗМІ. Не все так гладко в «демократичній Америці», але певні плюси в ЗМІ цієї країни все ж є.

Автор особливо намагається привернути увагу читача (журналіста) до такої актуальної теми, як підтримка простого народу, який є основною політичною силою за конституціями трьох описуваних країн. Підтримка «знедолених», людей, яким необхідна допомога влади, а також ефективність (наявність?) цієї допомоги мають бути основними темами. Я. М. Засурський також відзначив зростання та активність громадянської журналістики. За його словами, якщо фахові, професійні журналісти не припинять грішити продажними матеріалами, необхідність у їх праці для суспільства відпаде, а на їх зміну прийдуть аматори з народу.

Крім редакторської статті, значну увагу привертає актуальний для видання матеріал, присвячений 90-річному ювілею Бориса Івановича Єсіна. Він значний час був викладачем та завідувачем кафедри історії російської журналістики МДУ (в радянські часи), а також завідувачем факультету журналістики МДУ. Матеріал, написаний Я. М. Засурським, містить аналіз багаторічної наукової праці видатного діяча російської журналістики. Згадано видатні досягнення професора в галузі розвитку російської журналістики, як і щодо її практичної частини, так і щодо розвитку журналістської науки, журналістикознавства.

Інші матеріали видання систематизовано за темами, тож важко вичленувати з таких секцій першочергові, головні публікації. Статті різноманітні за темами, мають певну актуальність, наукову новизну, тож варто їх коротко проаналізувати.

Розділ, присвячений літературному процесові та журналістиці, є домінуючим у цьому числі вісника. Він найбільший за обсягом та кількістю публікацій. Саме тому редакція розділила його на три підрозділи, перший з них – журналістська праця письменника. Підрозділ складено з чотирьох тематичних публікацій докторантів та студентів Московського державного університету імені В. М. Ломоносова. За напрямком ці матеріали можна віднести більше не до журналістикознавчих, а до історичних чи культурологічних.

Другий підрозділ присвячено історії літературної журналістики. Він складається з двох тематичних публікацій, що також мають швидше міждисциплінарний, аніж спеціальний, журналістикознавчий характер.

Третій підрозділ має назву «Творчість письменників в оцінках критики». Як бачимо з назви, ця підгрупа, складена з двох публікацій, також має міждисциплінарний характер відносно як тем дослідження, так і їх методологічної бази.

У вісник включено лише одну публікацію у розділі «Реклама та зв’язки з громадськістю», вона присвячена корпоративній Інтернет-комунікації в системі піару. Автор, кандидат філологічних наук з МДУ М. Г. Шилова, вперше в журналістській науці запроваджує типологію корпоративних сайтів, описує генезис їх як актуального явища сьогодення. Дослідження містить як наукову новизну, так і актуальність. Безперечно, наукові здобутки М. Г. Шилової актуальні в умовах активного розвитку електронних ЗМІ.

Розділ «Телебачення та радіо» також репрезентований у віснику лише однією статтею, але вона викликала як цікавість читача, так і певний резонанс. Автор – ієромонах Сергій (Радченко), богослов, дослідив у опублікованому матеріалі типологічні особливості широкоформатного радіомовлення. Основним досягненням отця Сергія у цій публікації є відкриття взаємозв’язку та його необхідності між радіомовленням релігійним та загальнокультурним.

Розділ, присвячений зарубіжній журналістиці, у даному числі репрезентував так само один автор, професор Панєвропейського університету в Братиславі (Словаччина) С. Бречка. Його дослідження присвячено виявленню та аналізу основних тенденцій розвитку ЗМІ в Словаччині після 1989 року. Робота С. Бречки також має певні риси історичної наукової праці.

Надзвичайно цікаві та актуальні матеріали опубліковано в розділі «Ведеться дослідження». Одна з цих робіт (автор О. Є. Замислова, аспірант МДУ) присвячена історії журналістика. Стаття містить аналіз критики М. Гоголя та його відозвам щодо Шлецера. Стаття аналізує також творчий стиль М. Гоголя в публікації про цього автора, а також роль та місце гоголівського дослідження в контексті журнальних публікацій 1810–1830 років.

Інший матеріал рубрики присвячено вже вивченню сучасних тенденцій журналістики. Праця аспіранта МДУ М. А. Сьомкіна має швидше лінгвістичний характер, але є актуальною й для журналістської науки. «Дискурс політичних коментарів у технології ведення інформаційних воєн (на прикладі відображення грузинсько-осетинського конфлікту в російських та англомовних ЗМІ)» – така назва, можливо, не є влучною та загалом читабельною. Але матеріал має актуальність наукову, більш того – гостру соціальну актуальність. Така тема є корисною й для інших ситуацій, і для журналістів усього світу. Остання публікація весняного числа перегукується з першою темою, а саме з матеріалом Я. М. Засурського.

Загалом № 2 «Вестника Московского университета» (серія Журналистика) містить різнопланові матеріали, розташовані в розділах за тематичним принципом. Як на погляд з України, матеріали журналу більшою частиною присвячені не журналістській науці, а історії культури, хоча всі вони мають актуальність та інтерес для фахівця.

 

Вестник Московского унивеиситета. – Серія 10: Журналистика. – 2012. –№ 2. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.journ.msu.ru/science/pub/msu-bulletin/.

Д. В. Фурсова

магістр (заочна форма навчання)