Хлестова Світлана

Аспірантка кафедри журналістики

Народилася 3 листопада 1992 року в Луганську. У 1999-2009 роках навчався в середній спеціалізованій школі іноземних мов №30 (згодом – школа-гімназія №30) міста Луганська. Закінчила її з відзнакою (срібна медаль).

У 2009 році вступила до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на кафедру журналістики філологічного факультету, у 2013 році отримала ступінь бакалавра журналістики, у 2014 році отримала ступінь магістра за цією ж спеціальністю з червоним дипломом.

У 2016 році розпочала аспірантуру на кафедрі журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Тема дисертаційної роботи: «Графічний сторітеллінг у  системі журналістики: історія становлення, типологія, особливості функціонування у Східній Європі».

Вивчаю феномен комікс- журналістики, причини та передумови його появи у світі, а також особливості у Східній Європі. Маю за мету задокументувати та класифікувати перші приклади комікс-журналістики, популяризуйте цю тему в науковому співтоваристві.

З 2011 по 2013 рік працювала позаштатним кореспондентом газети «Шара» та інтернет-видання «Настоящий дозор». Писала інтерв’ю, огляди та звіти про культурне життя Харкова.

З 2013 по 2014 рік працювала штатним кореспондентом порталу Dozor Afisha. Писала про культурне життя Харкова. З квітня 2014 по 2018 рік працювала у медіа-групі «Дозори» як редактор, кореспондент та SMM-менеджер. Обов’язки включали написання оригінальних інформаційних та аналітичних матеріалів на соціальні, культурні, політичні теми, інтерв’ю з художниками та працівниками культури, створення, розміщення матеріалів на веб-сайтах медіагрупи.

У листопаді 2019 – січні 2020 працювала головним редактором регіонального ресурсу «Коментарі. Харків». До обов’язків входили контроль над командою, відбір та затвердження тем для колег, контроль якості матеріалів, опублікованих на сайті, публікація матеріалів у соціальних мережах, просування та підвищення впізнаваності видання, пошук нової аудиторії, написання авторських  матеріалів.

Додаткова освіта:

2017 рік – участь у німецько-українському проекті  Фонду Аденауера «Академія молодих журналістів»

 2016 рік – участь у Школі культурної журналістики «Від першої особи: Голос», організованій CSM та Korydor.

 2011 – участь у семінарі «Висвітлення прав жінок та прав дітей – стандарти та найкращі практики в соціальній журналістиці», організованому гендерно-інформаційним та аналітичним центром Krona.

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації:


публікації у наукових фахових виданнях України:

 1. Хлестова С.В. Комікс як засіб масової комунікації: типологічні особливості // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Соціальні комунікації. 2017. Вип. 11. С. 13-17.
 2. Хлестова С.В. Реалізація інформаційної функції коміксу на прикладі “Перехрестя. Дев’ять історій про війну і насильство” // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Соціальні комунікації. 2017. Вип. 13. С. 81-86.
 3. Хлестова С.В. Потенціал коміксу як медіаповідомлення: на прикладі текстів про військовий конфлікт на Донбасі (“Кіборги” та “Перехрестя. Дев`ять історій про війну та насильство”) // Вісник Львівського національного університету. Сер.  Журналістика». 2019. Вип. 46. С. 281-288.
 4. Хлестова С.В. Судовий комікс: історія становлення // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Соціальні комунікації. 2018. Вип. 14. С. 13-18.
 5. Хлестова С.В. Комікс-журналістика у Східній Європі: історія й особливості функціонування // Вісник Харківського національного університету ім. Каразіна. Сер. Соціальні комунікації. 2019. Вип. 15. URL: https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/15111

публікації у періодичних наукових виданнях держав-членів ЄС

 1. Khlestova S., Nechaieva N. Ukrainian comic journalism. Military theme // Slovak international scientific journal. 2020. Issue 44, VOL 2. P. 39-44 ( Словакія);
 2. Підготовано та подано до другу статтю «Categories of objectivity and subjectivity in graphic storytelling» (Journal of Modern Science, Польща).

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

друковані тези, що опубліковані у матеріалах наукових конференцій:

 1. Хлестова С.В. Проблеми існування коміксу як виду мистецтва та комунікативного медіа в Україні в концепції “Переосмислення коміксу” Скотта Макклауда // Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26-27 квітня 2019 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. С. 58-62.
 2. Хлестова С.В. Категорії об’єктивного та суб’єктивного в медіа рецепції переселенців на прикладі коміксу “Перехрестя: 9 історій про війну та насильство” та видання “Українська правда”: компаративний аспект // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів Другої між нар. наук. конф., м. Київ, 16-18 травня 2019 р. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. С. 68-70.
 3. Хлестова С.В. «Об’єктивне-суб’єктивне» у відображенні подій у журналістському коміксі: спроба критичного аналізу. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 62. С 50-52.

Апробація матеріалів дисертації відбулася у формі таких доповідей на конференціях:

 • доповідь «Потенціал коміксу як медіа повідомлення», Міжнародна науково-практичній конференції «Медіа: минуле, сучасність, майбутнє», 30–31 березня 2018 року, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 • доповідь «Потенціал коміксу як медіаповідомлення: на прикладі текстів про військовий конфлікт на Донбасі», очна участь, Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України», присвячена 90-річчю від дня народження доктора філологічних наук, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Сербенської Олександри Антонівни (1–2 березня 2019 р., Львів, Львівський національний університет ім. Івана Франка);
 • доповідь «Проблеми існування коміксу як виду мистецтва та комунікативного медіа в Україні в концепції “Переосмислення коміксу” Скотта Макклауда», Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» (23 квітня 2019 р., Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського);
 • доповідь «Судовий комікс: специфіка медіа-повідомлення», Наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіа галузі і регіональні ЗМІ» (10-13 травня 2019 р., Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка);
 • доповідь «Категорії об’єктивного та суб’єктивного в медіа рецепції переселенців на прикладі коміксу “Перехрестя: 9 історій про війну та насильство” та видання “Українська правда”: компаративний аспект», Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (16–18 травня 2019 р., Київ, Київський університет культури і мистецтв).
 • доповідь «Категорії об’єктивного та суб’єктивного у журналістському коміксі», Міжнародна наукова інтернет-конференція, Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації, Університет Григорія Сковороди в Переяславі (31 серпня 2020 року, Переяслав).