“На перетині мови і права”: науково-практична конференція за участі викладачів філологічного факультету

21 лютого 2020 року на базі Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до Міжнародного дня рідної мови, у якій взяли участь із доповідями на пленарному засіданні представники кафедри журналістики та кафедри української мови філологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна:

• завідувач кафедри журналістики, д. н. соц. ком. Хавкіна Любов Марківна та старший викладач кафедри журналістики, к. н. соц. ком. Копилова Лариса Анатоліївна із доповіддю “Використання юридичного терміна “плагіат” у журналістських текстах в аспекті формування суспільної думки”;
• старший викладач кафедри журналістики Теодорська Людмила Іванівна із доповіддю “Етичне та правове врегулювання діяльності ЗМІ, пов’язаної з категорією дитинства”;
• професор кафедри української мови, д. філол. н. Нелюба Анатолій Миколайович із доповіддю “Негеразди української правничої термінології: суть, причини і способи уникнення”.
Представлення результатів своїх досліджень у міждисциплінарному науковому середовищі дало всім змогу плідно обговорити порушені проблеми і подивитися на них під новими кутами зору, обмінявшись актуальним науковим інструментарієм.
Л. М. Хавкіна