Зустріч гарантів освітніх програм ЗВО Харківської області із головою НАЗЯВО С. Квітом

2 грудня 2019 року у приміщенні Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” відбулася зустріч за участі Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергія Квіта та гарантів освітніх програм ЗВО Харківської області. Метою зустрічі було обговорення проблемних питань, пов’язаних із перехідним етапом у галузі акредитування ОП та здебільшого дискусійними новаціями. Прозвучало багато нагальних, дуже проблемних питань щодо змістових і формальних параметрів акредитаційного процесу, перспектив захисту аспірантів і докторантів тощо, – а також спроби відповідей на них, які здебільшого зводилися до того, що досі не розроблено численні процедури та відповідні регламентуючі документи, а вже розпочатий процес оновленого акредитування відбувається в умовах кінцевої невизначеності. 

Л. М. Хавкіна