Інформаційний простір та його теоретична модель

20 березня 2012 року на кафедрі журналістики відбулася відкрита лекція для студентів четвертого курсу доцента А. І. Яроха «Інформаційний простір і ЗМІ: теоретична модель» з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні та комунікативні системи». У процесі викладу були висвітлені такі питання, як сутність інформаційного простору, складники інформаційного простору та місце журналістики в ньому, функціонування громадської думки в інформаційному просторі, громадянське суспільство та інформаційний простір.

В обговоренні виступили доцент М. А. Балаклицький, професори С. В. Ломакович та І. Л. Михайлин. Була висловлена в цілому висока оцінка відкритої лекції. Відзначено, що викладач тримається вільно, лише зрідка користується записами, не користується трибуною, а вільно переміщається в аудиторії, веде діалог із студентами. Слухачі, безумовно, отримали ґрунтовні знання з висвітлюваних питань.

Разом з тим відзначено необхідність знайомити студентів на початку з планом лекції, мати її чітку структуру, вмотивовувати переходи від однієї структурної частини лекції до наступної. Варто наголошувати на тому, що завдання університету запропонувати академічну теоретичну модель поняття, яка може, природна річ, не збігатися з українськими реаліями. Бажано, чіткіше сформулювати уявлення про наповнення інформаційного простору не тільки стихійною інформацією (чутки, плітки), але й показати присутність у ньому таких складників, як мистецтво, наука, освітні та культурні заклади.

Дискусію викликала думка про те, чи можна інформаційний простір визначити як територію, чи цього недостатньо, а слід мати на увазі усю сукупність інформаційних можливостей суспільства, в тому числі й індивідуального інформаційного простору особи, про територію якого говорити неможливо. Інформаційний простір таким чином постає як певна ідеальна, духовна субстанція.

Обговорення відкритої лекції допомогло викладачам виразніше сформулювати свої погляди на важливі журналістські поняття.

 

Роман Щедрик