Хавкіна Любов Марківна

%d1%85%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d1%96%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-2-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b8Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри

Наукові інтереси: соціальні комунікації, прикладні соціально-комунікаційні технології, іміджелогія, рекламна діяльність, журналістика.

Контактна інформація: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ауд. 11-11, 707-52-30, l.m.khavkina@karazin.ua ;

посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar:

1. https://www.researchgate.net/profile/Khavkina_Lubov

2.https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9__CHQ8AAAAJ&view_op=list_works  

Перелік курсів, що викладаються в поточному навчальному році:

«Основи рекламної діяльності»,

«Іміджелогія»,

«Прикладні соціально-комунікаційні технології»,

«Науковий семінар»,

“Теорія та історія журналістики”.