- Кафедра журналістики - http://www.kafedrajourn.org.ua -

Подпружнікова Ольга Петрівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач

 Наукові інтереси: соціальна комунікація, журналістика, реклама.

Контактна інформація: 61022; м. Харків, майдан Свободи, 4, т.: +38 (057) 707-52-30; e-mail: o.podpruzhnikova@karazin.ua [1]


Посилання на бібліографічний профіль у наукометричній базі даних ResearchGate та GoogleScholar:

1.https://scholar.google.com.ua/citations?user=W7mBcywAAAAJ&hl [2] ; 2.https://www.researchgate.net/profile/Olga_Podpruzhnikova [3]  

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:

«Основи рекламної діяльності»,

«Психологія журналістської творчості»,

«Проблематика газетних виступів. Соціум, Культура»,

«Журналістський менеджмент».